کمیسیون دسترسی به اطلاعات: وزارت زراعت در اطلاع‌رسانی، الگوی دیگر نهادها است

۸صبح، کابل: کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات گفته است که بخش اطلاع‌رسانی وزارت زراعت با زمینه‌ها و ظرفیت‌هایی که برای تسهیل و ساده‌سازی اطلاع‌رسانی ایجاد کرده است، باید الگویی دیگر نهادها باشد.

نجیبه مرام معاون و حمدالله ارباب سخنگو و منشی کمیسیون دسترسی به اطلاعات،‌ در دیداری با وزارت زراعت، از کارکردهای این وزارت در بخش اطلاع‌رسانی ستایش کرده و برای تداوم و رشد ظرفیت‌ها، پیشنهادهایی را به وزارت زراعت ارایه کردند.

بر اساس خبری که کمیسیون دسترسی به اطلاعات نشر کرده، حمدالله ارباب سخنگو و منشی کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات زمینه‌های فراهم شده برای دست‌رسی به اطلاعات در وزارت زراعت را ستود و گفت که باید بخش اطلاع‌رسانی وزارت زراعت، به الگوی خوبی برای بخش‌های اطلاع‌رسانی دیگر نهادها بدل شود.

در همین حال، نجیبه مرام، معاون کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات با سپاس‌گزاری از تلاش‌های وزارت زراعت در بخش اطلاع‌رسانی گفت: «ما باید با هم این زمینه را برابر بسازیم تا دیگر اداره‌ها نیز در بخش مدیریت خوب و فراهم‌سازی اطلاعات از تجربه‌های اداری شما سود ببرند و اطلاعات را به گونه‌ای تنظیم کنند که دست‌رسی مردم به آن، آسان شود.

در همین حال نصیراحمد درانی وزیر زراعت بر بنیاد این خبرنامه‌ی کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، تعهد کرده است که در آینده‌ی نزدیک در ریاست‌های ولایتی زراعت، مسوولان اطلاع‌رسانی تعیین کند تا در ولایت‌ها نیز مردم بتوانند به اطلاعات مرتبط‌شان به این وزارت، دست‌رسی پیدا کنند.

وزیر زراعت گفته است که در هر اداره اگر اراده‌ی سیاسی و تعهد باشد، با اطلاع‌رسانی به مردم و به صورت متقابل، سطح فساد پایین و اعتماد مردم بیش‌تر از پیش به دست می‌آید.

Comments are closed.