مراکز تجارتی سنگ‌های قیمتی ساخته می‌شود

۸صبح، کابل: وزارت معادن و پترولیم روی کارشیوه‌ای ایجاد مراکز تجارتی سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی کار می‌کند. مسوولان در این وزارت می‌گویند که کار با وزارت مالیه روی نهایی‌سازی این برنامه جریان دارد و قرار است که در آینده نزدیک در چند ولایت این مراکز ایجاد شود.

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، روز چهارشنبه، هشتم جوزا در صحبت با روزنامه ۸صبح، گفت که این وزارت برای جذب سرمایه‌گذاری در حدود ۴۳ ساحه بزرگ و کوچک را تشخیص و به اعلان سپرده است. او گفت که در این ساحات سنگ‌های قیمتی به شمول لاجورد موجود است و برای نخستین‌بار به گفته سخنگوی وزارت معادن و پترولیم لاجورد نیز به اعلان سپرده شده است.

سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت که پس از عقد قرارداد استخراج، جواز صادرات سنگ‌های قیمتی توزیع و بر اساس برنامه مشارکت خصوصی و عامه مراکز تجارتی در چند ولایت ساخته می‌شود. به گفته او، هدف از ایجاد این مراکز توسعه استخراج قانونی و هم‌چنان صادرات سنگ‌های قیمتی است. او هم‌چنان گفت که توزیع جواز صادرات سنگ‌های قیمتی بر اساس کارشیوه آن که در شورای عالی اقتصادی تأیید شده است صورت می‌گیرد.

عبدالقدیر مطفی گفت که زنان در این بخش فعال است و به آن‌ها نیز سهم قابل ملاحظه در نظر گرفته شده است.

افغانستان به لحاظ داشتن ذخایر ارزشمند طبیعی و معادن سرشار و غنی خوانده می‌شود، اما تاکنون از منابع طبیعی به صورت درست استفاده نشده است.

Comments are closed.