سیگار: نظارت موثر از کمک‌های امریکا در افغانستان ضروری است

۸صبح، کابل: اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که نظارت موثر از کمک‌های انجام‌شده به افغانستان ضروری است.

سیگار در گزارشی که روز دوشنبه، ۲۲ حمل نشر شده، گفته است که با توجه به شرایط وخیم افغانستان، کمک‌های بشردوستانه امریکا به مردم افغانستان ادامه خواهد داشت تا اثرات بحران انسانی کاهش یابد.

این نهاد تأکید کرده است که برای اطمینان از هدرنرفتن کمک‌های امریکا به مردم افغانستان نیاز است تا نظارت موثری از این کمک‌ها صورت گیرد.

سیگار پیش از این نیز بارها بر نظارت از روند کمک‌ها به افغانستان تأکید کرده است.

گفتنی است که تا کنون بارها از حیف‌ومیل کمک‌های بین‌المللی از سوی برخی از مقام‌های محلی طالبان در ولایات مختلف گزارش شده؛ موردی که هم مردم و هم نهادهای کمک‌رسان را نگران کرده است.

دکمه بازگشت به بالا