بهره‌کشی از کودکان در کوره‌های خشت‌پزی کابل

این کوره‌های خشت‌پزی که دارای گازات مضر است، در بت‌خاک کابل قرار دارد.
این کودکان باید روزانه از ۲۰۰ تا ۵۰۰ خشت برای خشت‌پزی‌هایی که تا دمای صد درجه داغ است، آماده کنند.
میانگین سن آن‌ها ۵ تا ۱۰ سال است. مشکلات اقتصادی، آن‌ها را مجبور به این کار کرده است.
اطفالی که در این کوره‌ها مصروف‌اند، از ابتدایی‌ترین خدمات تعلیمی برخوردار نیستند.
گلالی ۹ ساله باید هر‌روز ۲۰۰ تا ۵۰۰ خشت برای کوره‌ها آماده کند.
او در کنار برادران و خواهران خود مصروف کار است.
خدیجه خواهر کوچک گلالی نیز در کنار او به این کار شاقه مصروف است.
خیبر برادر کوچک گلاای نیز به این کار مصروف است.
به باور داکتران، گاز ناشی از این کوره‌ها باعث امراض مختلف به خصوص نفس‌تنگی می‌شود و به کودکان بیش‌تر آسیب می‌رساند.

 

دکمه بازگشت به بالا