تغییر مسیر چشمه‌های طبیعی واخان از سوی نظامیان پاکستان؛ باشنده‌گان بومی حق استفاده از آب را ندارند

۸صبح، بدخشان: منابع محلی در ولسوالی واخان بدخشان می‌گویند که نظامیان پاکستانی به تازه‌گی مسیر چشمه‌های طبیعی این ولسوالی را به سوی کشور خودشان تغییر داده‌اند.

منابع محلی در ولسوالی واخان بدخشان روز شنبه، ۸ اسد، می‌گویند که نظامیان پاکستانی اخیراً مسیر چشمه‌های طبیعی را که در ساحات مربوط به افغانستان در جریان بود، به‌سوی کشور خودشان تغییر داده‌اند و به باشنده‌گان بومی واخان اجازه نمی‌دهند از آب این چشمه‌ها استفاده کنند.

گفتنی است که‌ اخیراً گزارش‌هایی از پیش‌روی نظامیان پاکستانی در برخی از نقاط خط دیورند نشر شده است.

دکمه بازگشت به بالا