از نُهم حوت روز ملی سرباز در کابل تجلیل شد

در این روز شماری از جوانان و ورزشکاران از نیروهای امنیتی تقدیر کردند در این برنامه، اهدای گل به سربازها و حرکات ورزشی اجرا شداز این روز همه‌ساله تجلیل می‌گردد

Comments are closed.