تجلیل از روز ملی کارکنان صحی جامعه در کابل

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه، از روز ملی کارکنان صحی جامعه با شعار «حمایت از کارکنان صحی جامعه، متضمن عرضه‌ی خدمات صحی با کیفیت» در کابل تجلیل کرد. کارکنان صحی جامعه افرادی اند که به‌ گونه رضاکارانه، خدمات صحی ابتدایی را در هم‌کاری با وزارت صحت عامه در نقاط دوردست کشور ارایه می‌کنند.

داکتر ماموسی زیور، معین مالی و اداری وزارت صحت‌عامه، در یک نشست خبری به روز پنج‌شنبه، ۱۴ قوس در کابل گفت که در حال حاضر  ۳۰ هزار کارکن صحی جامعه، بیش از ۱۲۵۰ ناظر صحی جامعه، نزدیک به ۱۶۵۳۷ شورای صحی و ۱۰۷۸۶ گروپ کاری صحی خانواده در چوکات وزارت صحت عامه فعال هستند.

این مقام وزارت صحت عامه نقش کارکنان صحی جامعه را در سکتور صحت «مهم و ارزنده» خواند و گفت که بیش از ۲۵ ملیون ملاقات خانوادگی، عرضه‌ی خدمات تنظیم خانوداه به بیش از ۲ ملیون مراجعه کننده، رجعت بیش از ۲۴۰ هزار ولادت نارمل، رجعت بیش از ۳۷ هزار ولادت اختلاطی از دست‌آوردهای کارکنان صحی جامعه در طول ۱۸ ماه گذشته است.

او علاوه کرد که کارکنان صحی جامعه در هم‌کاری با وزارت صحت‌عامه، اجرای بیش از یک ملیون مراقبت قبل از ولادت در خانه، اجرای نزدیک به ۷۰۰ هزار مراقبت بعد از ولادت در خانه، رجعت بیش از ۳۰۰ هزار طفل سوء تغذی، ارزیابی حالت تغذی نزدیک به ۳ ملیون طفل کمتر از ۵ سال توسط فیته بازو، رجعت بیش از ۲ ملیون طفل و خانم برای اخذ واکسین و رجعت واقعات مشکوک توبرکلوز را انجام داده است.
مقام‌های وزارت صحت عامه می‌گویند که این وزارت مصمم است در هم کاری با کارکنان صحی جامعه، پوشش خدمات صحی را گسترش دهد.

این درحالی‌ست که آموزش و استخدام کارکنان صحی جامعه از جمله برنامه‌های موثر و مفید وزارت صحت عامه برای مناطق دور دست کشور محسوب می‌شود که ساکنین روستاها را از خدمات ابتدایی صحی بهره‌مند می‌سازد.

مسوولیت اساسی کار کنان صحی را آموزش‌دهی مسایل صحی، تداوی امراض معمول، تقویت سیستم رجعت‌دهی، تعقیب سیستم تداوی توبرکلوز تحت نظارت مستقیم، عرضه خدمات تنظیم خانواده در جامعه و شرکت در روزهای ملی واکسیناسیون تشکیل می‌دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن