دسته: طنز و سرگرمی

  • صبر استراتژیک چیست؟ – طنز

    آیا شما در مورد صبر استراتژیک چیزی شنیده‌اید؟ من در گذشته نشنیده بودم، ولی تازه‌گی‌ها از زبان رییس جمهور چند بار شنیدم. چون خودم در موردش نمی‌دانستم، به حضرت گوگل راحت‌الله علیه متوسل شدم. آن وقت فهمیدم که این صبر استراتژیک چه چیزی بوده. حتماً بی‌صبرانه منتظر فهمیدن صبر استراتژیک استید. صبر استراتژیک عبارت از یک چیز بسیار استراتژیک است. حالا مثال می‌دهم: آیا شما تا حال تمساح‌ها را در برنامه‌ی راز بقا دیده‌اید که در کنار دریا دهان‌شان ۱۸۰ درجه باز است؟ مسلماً این تمساح در حال خمیازه کشیدن نیست. بلکه ایشان وارد فاز صبر استراتژیک شده‌اند. تمساح این صبر استراتژیک را تا زمانی ادامه می‌دهد که حیوان بخت برگشته‌ای بخواهد تعداد دندان‌های تمساح را شمار کند. تا طرف، سرش را برای شمارش دندان‌های تمساح پیش می‌کند، صبر استراتژیک تمساح ختم شده و دهانش را می‌بندد. در نتیجه، طرف نمی‌تواند آمار دندان‌های تمساح را برای بقیه بدهد. به همین خاطر تا هنوز هیچ‌کس نمی‌داند که تعداد دندان‌های تمساح چند تا است. البته همزمان با بسته‌شدن دهان تمساح، اشک وی هم سرازیر می‌شود. زیرا تمساح غمگین است از این که هیچ‌کس نیست که آمار دندان‌هایش را داشته باشد. مفهوم اشک تمساح در سیاست از همین‌جا ایجاد شده است. رییس جمهور ما هم خوشبختانه از صبر استراتژیک استفاده‌ی خوبی می‌کند. البته خدای نکرده منظور من این نیست که رییس جمهور ما تمساح باشد. خواهش می‌کنم چنین توهین‌هایی را به رییس جمهور ارائه ندهید.