دسته: توسعه و عمران

 • رییس بانک مرکزی: جلو قاچاق دالر باید گرفته شود

  ۸صبح، کابل: پایین آمدن ارزش پول افغانی در برابر دالر و قاچاق این پول به کشورهای همسایه سبب شد تا اعضای مجلس سنا رییس بانک مرکزی را استجواب کند.

 • بحران بند برق نغلو

  بند برق نغلو بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۸ توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق بالای دریای کابل در ولسوالی سروبی کابل اعمار شد. این بند، حدود ۴۰ کیلومتر از شهر کابل فاصله دارد.

 • دیدگاه‌های وزارت زراعت پیرامون توسعه‌ی پایدار زعفران

  بحث کیفیت و مولدیت، اقتصاد زراعتی و پروسس زعفران همه‌گی به کشت و زراعت زعفران و به توان‌مندی و آگاهی زعفران‌کاران بسته‌گی دارد.

  به کارگیری روش‌های علمی در کشت و برداشت زعفران در انتخاب پیازهای خوش‌کیفیت، تأمین نیازهای تغذیه‌ای، زمین‌های زراعتی، خصوصاً توجه به استفاده از کودهای عضوی بر اساس تست دقیق خاک، آبیاری مؤثر، مبارزه‌ی علمی با آفت‌ها و موجودات موذی با در نظر گرفتن استانداردهای صحت محیطی و ایمنی از عواملی است که باید زمینه‌ی دقت زعفران‌کاران به آن‌ها، فراهم شود.

 • ادعای وزیر پیشین اقتصاد «ناحق» برآمد

  یافته‌های روزنامه‌ی ۸صبح نشان می‌دهد که عبدالستار مراد، وزیر پیشین اقتصاد،‌ با ارسال نامه‌ای به کمیته‌ی تدارکات ملی، سبب به میان آمدن تأخیر و شک و تردید در بستن قرارداد کار ساخت بند کمال‌خان در ولایت نیمروز شده است، اما سرانجام بررسی‌های کمیته‌ی موظف از سوی رییس‌جمهور نشان داد که ادعای آقای مراد «ناحق» بوده و بناً «ممانعتی بر کار بند کمال‌خان نباید ایجاد شود».

 • اقدامات لازم قبل از اعمار بند شاه‌توت

  براساس تازه‌ترین تخمین‌ها، پس از اعمار این بند قریه‌های قلعه‌ی عمراخان، چهارقلعه، پایین‌گذر، بالاگذر، لکن خیل، سید‌خیل، آسمان قلعه، قریه‌ی کاریز، قلعه‌ی صاحب‌زاده‌ها، اشتر پریده، قلعه‌ی خان، قلعه‌ی چکن، قلعه‌ی جاجوگر، قلعه‌ی عبدالرحمان و قلعه‌ی سیاه‌چوب به کلی زیر آب خواهند شد، یک قسمت عظیم از مردم آواره شده و زمین‌های زیادی هم کامل تخریب می‌شود.