توسعه و عمران

  • ادعای وزیر پیشین اقتصاد «ناحق» برآمد

    یافته‌های روزنامه‌ی ۸صبح نشان می‌دهد که عبدالستار مراد، وزیر پیشین اقتصاد،‌ با ارسال نامه‌ای به کمیته‌ی تدارکات ملی، سبب به میان آمدن تأخیر و شک و تردید در بستن قرارداد کار ساخت بند کمال‌خان در ولایت نیمروز شده است، اما سرانجام بررسی‌های کمیته‌ی موظف از سوی رییس‌جمهور نشان داد که ادعای آقای مراد «ناحق» بوده و بناً «ممانعتی بر کار بند کمال‌خان نباید ایجاد شود».

  • اقدامات لازم قبل از اعمار بند شاه‌توت

    براساس تازه‌ترین تخمین‌ها، پس از اعمار این بند قریه‌های قلعه‌ی عمراخان، چهارقلعه، پایین‌گذر، بالاگذر، لکن خیل، سید‌خیل، آسمان قلعه، قریه‌ی کاریز، قلعه‌ی صاحب‌زاده‌ها، اشتر پریده، قلعه‌ی خان، قلعه‌ی چکن، قلعه‌ی جاجوگر، قلعه‌ی عبدالرحمان و قلعه‌ی سیاه‌چوب به کلی زیر آب خواهند شد، یک قسمت عظیم از مردم آواره شده و زمین‌های زیادی هم کامل تخریب می‌شود.