دسته: تحلیل‌ها

 • ترور بودا

  ودای بامیان به فرمان ملا محمدعمر و به فتوای مفتی‌های دیوبندی پس از سه روز آتش‌باری، در یازده‌ی مارچ ۲۰۰۱ نابود شد. ملاعمر پیش از شروع ماه مارچ فرمان نابودی بودای بامیان را صادر کرده بود.

 • هشت مارچ و اعتراضی که آنان دارند

  «هشت مارچ» مراسم دولتی است، کمپاین بی‌آزار همه‌گانی برای تقدیر از «مقام زن» تا بی‌آن که معنای خاصی داشته باشد، نقدی بر ساختار، مناسبات و ارزش‌های معینی وارد کند. حرکتی جذاب، اعتبارآفرین، به خصوص برای مردان، گنگ و بی‌محتوا.

 • طبل صلح در فصل جنگ؟

  طرح صلح افغانستان با طالبان در وضعیتی مطرح می‌شود که این گروه برای فصل نو جنگ آماده‌گی می‌گیرند. حکومت افغانستان بار دیگر فرصت نابودی تروریستان طالب را در فصل سرما از دست داد و اکنون بر طبل صلح می‌کوبد.

 • اقدامات لازم قبل از اعمار بند شاه‌توت

  براساس تازه‌ترین تخمین‌ها، پس از اعمار این بند قریه‌های قلعه‌ی عمراخان، چهارقلعه، پایین‌گذر، بالاگذر، لکن خیل، سید‌خیل، آسمان قلعه، قریه‌ی کاریز، قلعه‌ی صاحب‌زاده‌ها، اشتر پریده، قلعه‌ی خان، قلعه‌ی چکن، قلعه‌ی جاجوگر، قلعه‌ی عبدالرحمان و قلعه‌ی سیاه‌چوب به کلی زیر آب خواهند شد، یک قسمت عظیم از مردم آواره شده و زمین‌های زیادی هم کامل تخریب می‌شود.

 • روی جنایت رنگ می‌پاشند

  حکمتیار حملات انتحاری را برای اهداف سیاسی مشروع می‌پندارد. در عین حال به این سوال بسیار ساده پاسخ نمی‌دهد که حمله‌ی انتحاری در میدان جنگ شاید کار متهورانه و در یک جنگ میهن پرستانه اوج فداکاری باشد، ولی دستور و اجرای عملیات انتحاری در میان مردم ملکی مصداق جنایت جنگی است.

 • امریکا چگونه می‌تواند در جنگ مواد مخدر در افغانستان پیروز شود؟

  تولید مواد مخدر و دیگر چالش‌هایی که در حال حاضر فراروی افغانستان، ایالات متحده و دیگر متحدین‌شان قرار دارند، یک شبه به میان نیامده‌اند. آن‌ها از سقوط طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ به این‌سو به تدریج روی هم انباشته شده‌اند. مشکلات مواد مخدر در جنگی که طی چهار دهه در افغانستان جریان داشته، ویرانی و رنج‌های انسانی بی‌شماری بار آورده است.

 • ناکامی حکومت یا ۲۰۱۴؟

  مقام‌های حکومتی وضعیت بد اقتصاد و تجارت را معلول ۲۰۱۴ می‌دانند. به باور آنان وقتی نیروهای رزمی ناتو افغانستان را ترک کردند، تجارت از رونق افتاد، به همین دلیل حکومت وحدت ملی نمی‌تواند برای برگرداندن وضعیت به قبل از سال ۲۰۱۴ کاری بکند. این ادعای مقام‌های حکومتی تا حدودی به واقعیت نزدیک است.