بریتانیا خواستار برقراری آتش‌بس فوری در افغانستان است

الیسون بلیک، سفیر بریتانیا در افغانستان

با نزدیک ‌شدن به پایان سال ۲۰۲۰، هیچ‌کس نمی‌تواند مخالفت کند که بیماری همه‌گیر ویروس کرونا، چالش‌های عمده در برابر جامعه جهانی و افغانستان را بزرگ‌تر ساخته است؛ زیرا میزان فقر و نیازهای بشردوستانه توأم با فشارهای اقتصادی افزایش یافته است. بنابراین مبارزه مشترک جهانی در مقابل ویروس کرونا، تغییر اقلیم و سایر چالش‌های جهانی از اهمیت به‌‌سزایی برخوردار است. تولید واکسین‌ها نشان داده است که می‌توانیم از طریق همکاری سریع جهانی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بر چالش‌ها فایق آییم. بریتانیا بزرگ‌ترین تمویل‌کننده دو‌جانبه اتحاد جهانی برای ساخت واکسین ویروس کرونا است؛ ایتلافی که برای اطمینان از دسترسی یکسان جهان به واکسین تشکیل شده است و ما از طریق این برنامه افغانستان را حمایت می‌کنیم تا به واکسین دست یابد.

کنفرانس انکشافی ۲۰۲۰ جینوا در مورد افغانستان، جامعه جهانی را قادر ساخت تا به چالش‌های انکشافی در افغانستان پاسخ هماهنگ ارایه کند. در این کنفرانس، بریتانیا و سایر همکاران بین‌المللی افغانستان به حمایت از مردم این کشور تعهد سپردند و هم‌چنان تعهد کردند که برای ایجاد آینده امن‌تر، مرفه و صلح‌آمیز برای همه مردم افغانستان، با هم‌دیگر کار خواهند کرد.

بریتانیا به عنوان یک همکار و دوست دیرینه افغانستان، از سال ۲۰۰۲ تاکنون بیش از ۳ میلیارد پوند به این کشور کمک کرده است. در ۲۴ نوامبر سال جاری، بریتانیا ۱۵۵ میلیون پوند کمک توسعه‌ای را برای سال ۲۰۲۱ به هدف دسترسی بیش‌تر مردم به خدمات صحی، آب آشامیدنی و بهداشتی و فرصت‌های تعلیمی برای کودکان افغان، به ‌ویژه دختران، به افغانستان تعهد کرد. ما در امر مبارزه با فساد و تشویق رشد رهبری شده توسط سکتور خصوصی، به همکاری‌های نزدیک خود با جامعه افغانستان ادامه خواهیم داد.

کنفرانس انکشافی ۲۰۲۰ جینوا در مورد افغانستان، تعهد محکم و قوی جامعه جهانی جهت تأمین آینده مرفه افغانستان را نشان داد؛ اما این کنفرانس هم‌چنان یک پیام واضح را فرستاد که مشارکت ما بدون قید‌و‌شرط نیست. ما با دولت افغانستان توافق کردیم که پس از سال ۲۰۲۱، روابط انکشافی‌مان مبتنی بر اصول اساسی تنظیم‌ شده در چارچوب مشارکت افغانستان و مشروط بر یک بررسی دقیق سالانه خواهد بود. این اصول شامل تلاش برای کاهش سطح بالای فقر، کاهش قابل توجه فساد و حمایت از حقوق بشر جهانی زنان و اقلیت‌ها است.

مانند سایر تمویل‌کننده‌گان، بریتانیا متعهد است که به افغانستان کمک کند تا با استفاده از فرصت تاریخی، جنگ در این کشور از طریق یک راه‌حل سیاسی همه‌شمول و منصفانه خاتمه یابد. همکاران افغان ما به وضاحت گفته‌اند که آن‌ها به روند صلح متعهد هستند و ما از گام‌های مهمی که در جریان مذاکرات صلح افغانستان در دوحه در این راستا برداشته شده است، استقبال می‌کنیم.

هم‌زمان با برگزاری کنفرانس جینوا، ما شاهد حملات غم‌انگیز در ولایت بامیان بودیم و این حادثه یادآور آن بود که گفت‌وگوهای صلح در دوحه، طوری که ما امیدوار بودیم، باعث کاهش قابل توجه و فوری خشونت نشده است. صلح یگانه راه‌حل برای پایان‌ دادن به خون‌ریزی است. بریتانیا، همراه با همکارانش به خاطر مردم افغانستان که برای یک مدت طولانی رنج کشیده‌اند، خواستار آتش‌بس فوری است.

دوستان به هم‌دیگر گوش می‌دهند، موفقیت‌ها و دست‌آوردها را یک‌جا جشن می‌گیرند و درباره کارهایی که باید متفاوت انجام شود، صحبت می‌کنند. به عنوان دوستان جمهوریت و مردم افغانستان، ما در مورد آن‌چه که به اعتقاد ما باید بهبود یابد و این‌که چگونه می‌توانیم برای انجام این تغییرات با هم‌دیگر کار کنیم، به صحبت‌ها و بحث‌های خود صادقانه ادامه می‌دهیم و این‌گونه ما یک افغانستان همه‌شمول، مرفه و صلح‌آمیز را ایجاد خواهیم کرد.

دکمه بازگشت به بالا