زنان شیرده از زندان‌های کشور آزاد می‌شوند

۸صبح، کابل: وزارت امور زنان می‌گوید که براساس فرمان رییس جمهور غنی، شماری از زنانی که کودکان شیرخوار دارند، به مناسبت هشتم ثور از زندان‌های کشور آزد می‌شوند.

این وزارت روز سه‌شنبه، هفتم ثور گفت که شماری از این زنان براساس فرمان شماره ۱۲ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و به مناسبت بزرگ‌داشت از هشتم ثور «روز پیروزی جهاد مردم افغانستان»عفو می‌شوند و در مجازات شمار دیگری از آنان نیز تخفیف می‌آید.

به گفته وزارت امور زنان، قرار است زندانیان زن که کودکان شیرخوار دارند و مدت حبس‌شان تا پنج سال است، بدون در نظرداشت مدت سپری شده آن، از زندان رها می‌شوند.

هم‌چنان در این فرمان، وزارت امور زنان مکلف خوانده شده است که برای زندانیانی که براساس این فرمان آزاد می‌شوند، مکان مناسب بودوباش فراهم کند.

وزارت امور زنان نیز گفته است که بر تطبیق به موقع هدایت ارگ ریاست جمهوری مبنی بر تهیه مکان مناسب رهایشی برای زندانیان زن که قرار است آزاد شوند، تا زمان حضور محرم شرعی‌شان متعهد است.

گفتنی است که براساس آمارها، نزدیک به یک هزار زندانی زن به دلیل ارتکاب جرایم مختلف، از جمله قتل، آدم‌ربایی و زنا در زندان‌های کشور به سر می‌برند.

دکمه بازگشت به بالا