کاغوش‌های بلگراد : تصاویری از آخرین اردوگاه غیرقانونی مهاجران در اروپا

رابرت الترموزر، عکاس اتریشی، تصاویری از آخرین اردوگاه غیرقانونی اروپا که به نام کاغوش‌های بلگراد یاد می‌شود، گرفته است. رابرت می‌گوید این اردوگاه، حتی برای او که فردی ماجراجوست، مکانی وهمناک است. راهروها و انبارهای این اردوگاه اکنون خانه بیش از ۱۵۰۰ جوان از افغانستان ایران و پاکستان بوده است. این اردوگاه در فاصله کمی از ایستگاه قطار و جاذبه‌های توریستی شهر بلگراد، پایتخت صربستان واقع بود که حالا تخلیه شده است. عکاس این تصاویر را در ماه می ۲۰۱۵ گرفته است. 

کاغوش شماره B
عبادت در اردوگاه – شماری از مردم بلگرداد به مهاجران غذا پتو و دیگر مایحتاج کمک می‌کردند.
دوری از خانواده
بی‌سرنوشتی مهاجران
رابرت می‌گوید با چند جوان اهل افغانستان، ایران و پاکستان در این اردوگاه دوست شد و زندگی روزانه‌ آن‌ها را به تصویر کشیده است.
در برابر سرما
بازی کریکت در اردوگاه
آشپزی
رابرت الترموز، عکاس ۲۵ ساله اهل وینا، اتریش

دیدگاه are closed.