دستگاه رادار و سیستم مخابره (VSAT) میدان هوایی بگرام دوباره فعال شد

۸صبح، کابل: اداره هوانوردی ملکی اعلام کرد که دستگاه رادار و سیستم مخابره (VSAT) میدان هوایی بگرام که پیش از خارج شدن نیروهای حمایت قاطع از این میدان هوایی غیر فعال شده بود، دوباره توسط تیم فنی این اداره فعال شد.

محمدنعیم صالحی، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی به روزنامه ۸صبح گفت که این دو سیستم روز شنبه، دوازدهم سرطان، دوباره فعال شد.

به گفته او، از این دو سیستم برای راهنمایی هواپیماهایی که در این پایگاه و میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی نشست و برخاست می‌کنند، استفاده می‌شود.

امریکا روز جمعه پایگاه هوایی بگرام را تخلیه کرد. پایگاه بگرام از بزرگ‌ترین مرکز نظامی این کشور بود.

دکمه بازگشت به بالا