اکسوس؛ کتاب‌فروشی با بیشترین عنوان کتاب پشتو

جای کتاب‌فروشی‌ها و انتشاراتی که روی ادبیات پشتو کار کند، در افغانستان بسیار خالی‌ست. حقیقت امر اما این است که برای روشن‌سازی یک جامعه راه دیگری جز مطالعه و خواندن نیست. با این حال کتاب‌فروشی و انتشارات اکسوس، مصرانه روی ادبیات پشتو کار می‌کند و کتاب‌های به زبان پشتو به نشر می‌رساند.

دکمه بازگشت به بالا