نخست‌وزیر جدید استرالیا ۱۰ زن را در وزارت‌‌های مختلف این‌ کشور‌ گماشته است

آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا در یک اقدام‌ بی‌پیشینه ۱۰ زن را در تشکیل کابینه‌اش به‌حیث وزیر گماشته است.

رویترز روز چهارشنبه، ۱ جون، گزارش داده است که نخست‌وزیر‌ جدید استرالیا ۱۰ زن، شامل زنانی از اقلیت‌های مذهبی‌ و بومی این کشور را به‌حیث وزیران کابینه‌اش گماشته است.

با این حساب، در کابینه ۲۳ نفره جدید استرالیا با اضافه‌شدن سه زن دیگر از جمله یک‌ مسلمان و یکی از میان بومی‌های این‌ کشور، شمار زنان در کابینه به ۱۰ تن رسیده است.

گفتنی است که حضور این‌ شمار از زنان‌ در کابینه استرالیا بی‌پیشینه است. حکومت پیشین استرالیا تنها ۷ زن در کابینه‌اش داشت.

دکمه بازگشت به بالا