لوی سارنوال: قضیه «مهسا» به گونه جدی بررسی می‌شود

۸صبح، کابل: محمدفرید حمیدی، لوی سارنوال کشور گفته است که قضیه قتل «مهسا»ی شش‌ساله در چوکات قانون به گونه جدی و قاطع بررسی شده و عدالت بر عاملان قتل او تطبیق خواهد شد.

آقای حمیدی این مطلب را روز سه‌شنبه، ۲۸ حوت، در دیدار با خانواده و بستگان «مهسا» مطرح کرده است. او به خانواده مهسا وعده داده است که در بررسی و رسیده‌گی به قضیه قتل مهسا، هیچ‌گونه مصلحت سیاسی، قومی و اجتماعی در نظر گرفته نخواهد شد و عدالت بر قاتلان مهسا اجرایی می‌شود. لوی سارنوال گفته است: «به شما اطمینان می‌دهم که هیچ مصلحت سیاسی، قومی، سمتی و اجتماعی در این قضیه، بر اجراآت عادلانه ما تأثیر نخواهد داشت.» او افزوده است که لوی سارنوالی تمام مدارک، اسناد و شواهد را بدون کم و کاست جمع‌آوری و به محکمه می‌سپارد.

بر بنیاد یک خبرنامه لوی سارنوالی کشور، خانواده و بستگان مهسا در این دیدار از آقای حمیدی خواسته‌اند تا عدالت را بر عاملان قتل مهسا اجرا کند. خانواده مهسا گفته‌اند: «قضیۀ مهسا باید خط سرخ چنین جرایم در کشور، به ویژه شهر کابل شده و این مسأله بهانه‌ای برای به محاکمه کشانیدن مجرمان این قضایا شود.»

آدم‌ربایان در ۱۹ حوت مهسای شش‌ساله را از مربوطات ناحیه یازدهم شهر کابل ابتدا ربودند و سپس به قتل رساندند. پولیس کابل در ۲۴ حوت اعلام کرد که دو نفر از عاملان قتل مهسا را بازداشت کرده است. بازداشت‌شده‌گان در همان روز به جرم‌شان در برابر رسانه‌ها اعتراف کردند. پولیس کابل یک روز پس از بازداشت قاتلان مهسا، پرونده آن‌ها را به لوی سارنوالی کشور برای بررسی و رسیده‌گی بیشتر فرستاد.

پس از انتشار خبر قتل مهسای شش‌ساله، رییس جمهور غنی این عمل را «جنایت» خواند و به نهادهای مسوول دستور داد تا عاملان این رویداد را در روشنی قانون مجازات کنند. هم‌زمان با آن، شهروندان کشور نیز نسبت به این قضیه واکنش گسترده نشان دادند و از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواهان تعیین مجازات سنگین برای عاملان قتل مهسای شش‌ساله شدند.

دکمه بازگشت به بالا