غنی از توافق با حکمتیار پشیمان است

شماری‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬معتبر‭ ‬به‭ ‬روزنامه‭ ‬۸صبح‭ ‬گفته‌اند‭ ‬که‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬غنی‭ ‬از‭ ‬توافق‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬گلبدین‭ ‬حکمتیار‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬پشیمان‭ ‬و‭ ‬نادم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬خاطر‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬آقای‭ ‬حکمتیار‭ ‬جنبه‭ ‬عملی‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭.‬

توافق‌نامه‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬گلبدین‭ ‬حکمتیار‭ ‬در‭ ‬اول‭ ‬ماه‭ ‬میزان‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬خورشیدی‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬میان‭ ‬سیداحمد‭ ‬گیلانی‭ ‬رییس‭ ‬پیشین‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬صلح،‭ ‬محمدحنیف‭ ‬اتمر،‭ ‬مشاور‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان،‭ ‬عطاالرحمان‭ ‬سلیم‭ ‬منشی‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬صلح‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬محمدکریم‭ ‬امین‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬گلبدین‭ ‬حکمتیار‭ ‬رهبر‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬امضا‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬در‭  ‬سه‭ ‬فصل‭ ‬و‭ ‬۲۶‭ ‬ماده‭ ‬ترتیب‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بدل‭ ‬دست‭ ‬کشیدن‭ ‬پیروان‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬از‭ ‬جنگ،‌‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬اعطای‭ ‬مصونیت‭ ‬قضایی‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬حکمتیار‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬رهبران‭ ‬حزب‭ ‬وی‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬توافق،‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬هم‌چنین‭ ‬به‭ ‬رهایی‭ ‬آن‭ ‬عده‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جرم‭ ‬اقدامات‭ ‬ضد‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬زندان‌های‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬می‌برند،‭ ‬متعهد‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬حذف‭ ‬نام‭ ‬آقای‭ ‬حکمتیار‭ ‬از‭ ‬لیست‭ ‬سیاه‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬وعده‌هایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬متعهد‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬همین‭ ‬حال،‭ ‬یک‭ ‬منبع‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬ریاست‌جمهوری‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬یک‭ ‬سلسله‭ ‬شرایط‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬ریاست‌جمهوری‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬خلع‭ ‬سلاح‭ ‬افراد‭ ‬حکمتیار‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬انجام‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬منبع‭ ‬که‭ ‬نمی‌خواهد‭ ‬نامی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬برده‭ ‬شود،‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬برخی‭ ‬توقعات‭ ‬‮«‬بالا‭ ‬بلند‭ ‬نیز‭ ‬داشت‭. ‬این‭ ‬توقعات‭ ‬شامل‭ ‬ایجاد‭ ‬شهرک‌های‭ ‬رهایشی‭ ‬می‌شد‭ ‬اما‭ ‬رییس‌جمهور‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬خواست‌ها‭ ‬موافق‭ ‬نیست‭.‬‮»‬

در‭ ‬همین‭ ‬حال،‭ ‬اکرم‭ ‬خپلواک‭ ‬مشاور‭ ‬رییس‌جمهور‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬سیاسی‭ ‬به‭ ‬۸صبح‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬توافق‭ ‬با‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬نیامده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬تمام‭ ‬آمادگی‌ها‭ ‬را‭ ‬داریم‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬رهبر‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬پذیرایی‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬‭ ‬او‭ ‬هم‌چنین‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬حکومت‭ ‬آماده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬اسکان‭ ‬مجدد‭ ‬مهاجران‭ ‬این‭ ‬حزب‭ ‬نیز‭ ‬همکاری‭ ‬کند‭. ‬آقای‭ ‬خپلواک‭ ‬اما‭ ‬گفت‭ ‬تنها‭ ‬موردی‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬آمده،‭ ‬گفته‌های‭ ‬اخیر‭ ‬سیما‭ ‬سمر‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬حذف‭ ‬نام‭ ‬گلبدین‭ ‬حکمتیار‭ ‬از‭ ‬فهرست‭ ‬سیاه‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬است‭. ‬اخیرا‭ ‬سیما‭ ‬سمر‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‌اش‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬امنیت‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬از‭ ‬حذف‭ ‬نام‭ ‬رهبر‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬از‭ ‬فهرست‭ ‬سیاه‭ ‬این‭ ‬شورا،‭ ‬انتقاد‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.‬

حالا‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬امضای‭ ‬توافق‭ ‬میان‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬می‌گذرد،‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬مواد‭ ‬این‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬عملی‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬نیز‭ ‬آقای‭ ‬حکمتیار‭ ‬نتوانسته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬خفا‭ ‬بیرون‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬مخفی‌گاه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬پاکستان‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬برگردد‭.‬

منابع‭ ‬به‭ ‬روزنامه‭ ‬۸صبح‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬پشیمانی‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬غنی‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬امضای‭ ‬توافق‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬گلبدین‭ ‬حکمتیار،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬گروه‌های‭ ‬مسلح‭ ‬حامی‭ ‬این‭ ‬حزب‭ ‬در‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬کشور‭ ‬علیه‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬تاکنون‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬نکشیده‌اند‭. ‬در‭ ‬برخی‭ ‬مناطق‭ ‬دیگر‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬تصور‭ ‬می‌شد‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬دارد،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬امضای‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬صلح‭ ‬خلاف،‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬یعنی‭ ‬آن‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬ادعا‭ ‬می‌شد،‌‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬لازم‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬افغانستان‭ ‬برخودار‭ ‬نیست،‭ ‬زیرا‭ ‬اکثریت‭ ‬اعضای‭ ‬مسلح‭ ‬این‭ ‬حزب‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬طالبان‭ ‬می‌جنگند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬عضویت‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرده‌اند‭.‬

منابع‭ ‬هم‌چنان‭ ‬به‭ ‬روزنامه‭ ‬۸صبح‭ ‬گفته‌اند‭ ‬که‭ ‬آقای‭ ‬غنی‭ ‬زیر‭ ‬فشار‭ ‬شدید‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬اسبق‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬حکومت‭ ‬افغانستان‭ ‬دارای‭ ‬مناصب‭ ‬بلندی‭ ‬هستند‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬عملی‌شدن‭ ‬این‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬سر‭ ‬باز‭ ‬زند‭. ‬به‭ ‬قول‭ ‬منابع،‭ ‬این‭ ‬مقام‌های‭ ‬دولت‭ ‬افغانستان‭ ‬تصور‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬بازگشت‭ ‬حکمتیار‭ ‬به‭ ‬صحنه‭ ‬سیاسی‭ ‬افغانستان‭ ‬باعث‭ ‬تضعیف‭ ‬موقعیت‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬آنان‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬عده‭ ‬از‭ ‬شبکه‌های‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬آنان‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهند‭. ‬روزنامه‭ ‬۸صبح‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حساسیت‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬افشای‭ ‬نام‭ ‬این‭ ‬مقام‌ها‭ ‬خودداری‭ ‬می‌کند،‭ ‬زیرا‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تماس‌های‭ ‬مکرر‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬هیچ‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬تأیید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬رد‭ ‬این‭ ‬مسأله‭ ‬نشدند‭.‬

منبعی‭ ‬به‭ ‬۸صبح‭ ‬گفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تأخیر‭ ‬در‭ ‬تطبیق‭ ‬مواد‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬حکمتیار‭ ‬باعث‭ ‬ناراحتی‭ ‬هیأت‭ ‬مذاکره‌‭ ‬کننده‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬نیز‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آنان‭ ‬تلاش‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دیدار‭ ‬و‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬شخصیت‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬دیگر‭ ‬کشور،‭ ‬رییس‭ ‬جمهور‭ ‬غنی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬تطبیق‭ ‬سریع‭ ‬مواد‭ ‬این‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬خاطر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬چندی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سو‭ ‬حبیب‌الرحمان‭ ‬حکمتیار،‭ ‬فرزند‭ ‬آقای‭ ‬حکمتیار‭ ‬و‭ ‬کریم‭ ‬امین‭ ‬مذاکره‭ ‬کننده‭ ‬ارشد‭ ‬این‭ ‬حزب‭ ‬مصروف‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬بازدید‭ ‬با‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬شخصیت‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬برجسته‭ ‬کشور‭ ‬اند‭.‬

گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬آقای‭ ‬غنی‭ ‬به‭ ‬امید‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬قراردادن‭ ‬جمعیت‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬گروه‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬جهادی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬سیاست‌های‭ ‬وی‭ ‬مشکل‭ ‬دارند،‭ ‬به‭ ‬امضای‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬صلح‭ ‬با‭ ‬حکمتیار‭ ‬متوسل‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬برخلاف‭ ‬انتظار‭ ‬آقای‭ ‬غنی،‭ ‬امضای‭ ‬این‭ ‬توافق‌نامه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬فشار‭ ‬سیاسی‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬گروه‌ها‭ ‬نگردید،‭ ‬بلکه‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬آقای‭ ‬غنی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬این‭ ‬گروه‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬سبب‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬انسجام‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬این‭ ‬گروه‌های‭ ‬ایجاد‭ ‬گردد‭.‬

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬امیدی‭ ‬که‭ ‬بازگشت‭ ‬آقای‭ ‬حکمتیار‭ ‬به‭ ‬صحنه‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬اعضای‭ ‬این‭ ‬حزب‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد،‭ ‬شماری‭ ‬از‭ ‬شبکه‌های‭ ‬غیر‭ ‬فعال‭ ‬این‭ ‬حزب‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬مختلف‭ ‬کشور‭ ‬فعال‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بر‭ ‬نگرانی‭ ‬آقای‭ ‬غنی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬افزود‭. ‬این‭ ‬مسأله‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬نگرانی‭ ‬در‭ ‬حلقه‭ ‬حاکم‭ ‬در‭ ‬ارگ‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تصور‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بازگشت‭ ‬حکمتیار‭ ‬به‭ ‬صحنه‭ ‬سیاسی‭ ‬می‌تواند‭ ‬شانس‭ ‬پیروزی‭ ‬احتمالی‭ ‬آقای‭ ‬غنی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬حامیان‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬محدود‭ ‬سازد‭.‬

دکمه بازگشت به بالا