اشرف غنی برای شرکت در نزدهمین نشست شانگهای به قرغیزستان رفت

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور صبح روز پنج‌شنبه، بیست‌وسوم جوزا در رأس یک هیأت بلندرتبه به بشکیک، پایتخت قرغیزستان رفت. هدف این سفر دو روزه شرکت در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای خوانده شده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است: «رییس جمهور غنی ضمن سخنرانی در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای، در حاشیه این نشست با شماری از رهبران و نماینده‌گان کشورهای عضو این سازمان نیز دیدار خواهد کرد.»

نزدهمین نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای برای دو روز در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار می‌شود. کشورهای قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، هند، پاکستان، چین و روسیه در سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت دارند. هم‌چنان افغانستان، بیلاروس، ایران و منگولیا (مغولستان) اعضای ناظر این سازمان هستند.

مکانیسم این نشست به طور منظم میان نخست وزیران در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای در ماه دسامبر سال ۲۰۰۱ تأسیس شده است. از این پیش، هژدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود.

قرار است در این دور نشست، اعضای این سازمان در کنار موضوعات دیگر روی اقتصاد و صلح در افغانستان نیز بحث کنند.

Comments are closed.