کوچی‌های مسلح در تلاش غصب ده‌ها جریب زمین شخصی در جوزجان

۸صبح، جوزجان: باشنده‌گان شهر شبرغان می‌گویند که نگران هجوم کوچی‌های مسلح بالای مزارع و غصب زمین‌های‌شان هستند.

منابع به نقل از باشنده‌گان محلی روز چهارشنبه، ۴ جوزا، به روزنامه ۸صبح می‌گویند که کوچی‌های مسلح مزارع آن‌ها را به چراگاه‌شان مواشی‌شان مبدل کرده‌اند.

به گفته آنان، کوچی‌های اکنون در تلاش غصب زمین‌های این باشنده‌گان محل‌اند. برخی از باشنده‌گان مرکز ولایت جوزجان می‌گویند که از ملکیت‌های‌شان اسناد قانونی در دست دارند؛ اما کوچی‌های مسلح تحت حمایت طالبان محلی در تلاش غصب زمین‌های آنان هستند.

این باشنده‌گان محلی می‌گویند که مقام‌های محلی طالبان به مشکلات آنان رسیده‌گی نمی‌کنند.

این باشنده‌گان هشدار می‌دهند که در صورت عدم رسیده‌گی به مشکلات‌شان، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. مقام‌های محلی طالبان در پیوند به غصب زمین‌های باشنده‌گان شهر شبرغان چیزی نمی‌گویند؛ اما یک مقام محلی طالبان اطمینان می‌دهد که به مشکلات حقوقی این باشنده‌گان توجه صورت می‌گیرد.

دکمه بازگشت به بالا