ارجیت سنگ را امروز از گور در می‌آورند تا بسوزانند

ارجیت سنگ، هنگامی که دروازه دکان ادویه یونانی‌اش را می‌بندد و به سمت خانه حرکت می‌کند، چند قدم نمی‌رود که از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار می‌گیرد و به زور و شکنجه، داخل موتر برده می‌شود. تاکنون کسی نمی‌داند که چند نفر بودند،‌ موتر اختطاف‌چیان از کدام نوع بوده و ارجیت سنگ، در مقابله با آنان چگونه دست‌وپا می‌زده است.

ارجیت سنگ بیست‌ودو‌ساله، شام روز چهاردهم حوت سال پیش، به خانه نمی‌رسد. خانواده‌اش نگران می‌شوند و ساعت نه شب، پولیس حوزه‌ی نهم امنیتی را در جریان می‌گذارند. پولیس تحقیقاتش را آغاز می‌کند، اما هیچ سرنخی پیدا نمی‌شود. ارجیت سنگ تلاش می‌کند از چنگ اختطاف‌چیان فرار کند. با لت‌وکوب و شکنجه روبه‌رو می‌شود.

انارکلی هنریار، نماینده‌ی هندوباوران و سیک‌ها در مجلس سنا، می‌گوید که ارجیت سنگ، از سوی اختطاف‌چیان چنان شکنجه شده بود که منجر به مرگش شد. خانم هنریار می‌افزاید که براساس گفته‌های کسی که متهم به قتل ارجیت سنگ است،‌ دو گلوله نیز به وی شکلیک شده است.

پولیس حوزه‌ی هفتم، به تاریخ پانزدهم حوت سال پیش، جنازه‌ای را از مربوطات این حوزه به کمک مردم محل، پیدا می‌کند. صورت جسد شناخته نمی‌شود و آثار شکنجه‌ی شدید در آن قابل دید است. از این حوزه به آن حوزه تماس می‌گیرند و خبری از خانواده‌ی جنازه نمی‌رسد. به گفته‌ی خانم هنریار، طب  عدلی نیز جنازه را نمی‌پذیرد و می‌گوید که قابل نگهداشت نیست. پولیس، در هم‌آهنگی با شهرداری، قبری در شهدای صالحین حفر و جسد را در آن دفن می‌کند.

چهار روز قبل‌، متهم قتل ارجیت سنگ، در حال فرار به ولایت بغلان، در ساحه‌ی بالادوری شهر پلخمری، از سوی پولیس بازداشت شده است. خانم انارکلی می‌گوید که پس از بازداشت، وی به تمام جنایات خود در برابر ارجیت سنگ، اعتراف کرده است. خانم هنریار می‌افزاید که اختطاف‌چیان در حالی که ارجیت سنگ را کشته بودند،‌ با خانواده‌اش تماس‌های تلفنی داشته‌اند؛ اما در این تماس‌ها هیچ‌ چیزی واضح نشده است. اختطاف‌چیان مطالبات و خواست‌های مشخصی را نیز از این رهگذر مطرح نکرده‌اند.

انندر سنگ، پسر عمه ارجیت سنگ، می‌گوید که آنان در دو ماه گذشته، شفاخانه‌ها، ارگان‌های امنیتی و حتا سردخانه‌های طب عدلی را گشته‌اند، اما هیچ اثری از ارجیت سنگ دیده نشده است. با این حال، پرسشی را که نزدیکان ارجیت سنگ مطرح می‌کنند، این است که با وجود آن‌که پولیس از اختطاف شدن ارجیت سنگ آگاه بود،‌ زمانی که جسدی را می‌یابد، چرا به خانواده‌اش خبر نمی‌دهد تا جسد شناساسی شود. جسد، به طب عدلی برده می‌شود، اما به خانواده‌اش خبر داده نمی‌شود. جنازه را شهرداری و پولیس در گورستان شهدای صالحین به رسم و سنت مسلمانان دفن می‌کنند، در حالی که خانواده‌ی ارجیت سنگ، لحظه‌به‌لحظه منتظر احوالی از گم‌شده‌ی‌شان هستند و تمام شهر را زیر‌و‌رو می‌کنند.

آقای انندر سنگ، اضافه می‌کند که تمام مشخصات ظاهری یک «سردار» از سایر شهروندان متفاوت است. با این حال، سوال این‌جاست که پولیس چرا نتوانسته است سر وقت، تشخیص بدهد که جسد یافت‌شده، همان ارجیت سنگ است. انارکلی هنریار نیز می‌گوید که این پرسش، تاکنون پاسخ نیافته است که پولیس چرا پس از کشف جسدی در ساحه‌ی دوغ‌آباد کابل، تماسی با خوانده‌ی ارجیت سنگ که گم‌شده‌ای دارند، نمی‌گیرد.

قرار است امروز، دوشنبه، بیست‌وسوم ثور، جسد ارجیت سنگ از گورستانی در شهدای صالحین کابل بیرون در آورده شود. خانواده و نزدیکان او، می‌خواهند به رسم و سنت دین خودشان، ارجیت سنگ را بسوزانند.  این نخستین قتل فجیع هندوباوران نیست. به گفته‌ی خانم انارکلی، پیش از این، در ولایت‌های کندز، هرات و کندهار نیز هندوباوران و سیک‌ها هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و کشته و زخمی شده‌اند.

زنده‌گی هندوباوران و سیک‌های افغانستان، همواره با چالش‌های فراوان روبه‌رو بوده است. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که شمار شهروندان هندو و سیکِ افغانستان به شکل بی‌‌پیشینه‌ای رو به کاهش است و تعداد این اقلیت قومی و مذهبی از ۲۲۰ هزار تن در سال ۱۹۸۰ میلادی، اکنون به حدود ۷۰۰ نفر کاهش یافته است. این رقم، کاهشی بالاتر از ۹۹ درصد را نشان می‌دهد.

در مورد ابهاماتی که در رویداد اختطاف و قتل ارجیت سنگ وجود دارد، خواستیم پاسخ وزارت امور داخله را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان این وزارت، دیروز اطلاعات کامل این رویداد را در اختیار ما نگذاشتند.  

Comments are closed.