اعلام آماده‌گی برای برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح

عمر داوودزی از آماده‌گی‌ها برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح خبر می‌دهد
در این جرگه در زمینه اجماع ملی و دست‌یابی به صلح قرار است مشورت شود

Comments are closed.