اعلام آماده‌گی برای برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح