یک بسته کمکی ۴۰ میلیون دالری به کابل رسید

۸صبح، کابل: بانک مرکزی از رسیدن یک بسته کمکی ۴۰ میلیون دالری به کابل خبر می‌دهد.

بانک مرکزی طالبان پس از چاشت روز چهارشنبه، ۳۰ سنبله، در رشته توییت‌هایی گفته است که این بسته کمکی به‌عنوان بخشی از کمک‌های نقدی سازمان ملل به افغانستان فرستاده شده است.

بانک مرکزی از ارسال این بسته کمکی به افغانستان استقبال کرده و خواستار تعامل در دیگر بخش‌ها شده است.

در ماه جاری این چهارمین بسته کمکی ۴۰ میلیون دالری است که به افغانستان ارسال می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا