افغانستان دارای سریع‌ترین رشد جمعیت در جهان

وزارت صحت: نرخ رشد نفوس سالانه ۲.۳ درصد است هر زن افغان به طور میانگین ۶ کودک به دنیا می‌آورد وزیر صحت: در ۲۴ سال آینده نفوس کشور دو چند خواهد شد

Comments are closed.