نامه‌ی رهبری مؤسسه‌ی کمک به معارف افغانستان به رییس‌جمهور

جلالت‌مآب رییس صاحب جمهور!

مؤسسه کمک به معارف افغانستان معتقد است که در جامعه‌ی بعد از جنگ، برنامه‌های پایدار و طویل‌المدت طرح و تطبیق گردند، نه پروژه‌های کوتاه‌مدت و بدون نتایج ملموس.

بادر نظر داشتن این باورمندی، در سال ۱۳۸۲، مؤسسه کمک به معارف افغانستان، بعد از تحقیق و مطالعه همه‌جانبه، اولین برنامه آموزش تسریعی را برای خانم‌های کلان‌سال و متأهل که نمی‌توانستند داخل مکاتب تعلیمات عمومی شوند، طرح و در پنج ولایت برای بیش‌تر از ۳۰۰۰ شاگرد از صنف اول الی دوازدهم، در طی مدت هفت سال و هشت ماه، تطبیق می‌نماید. از سال ۱۳۸۶ به این‌سو، بیش‌تر از دو هزار و ۵۰۰ شاگرد سند فراغت صنف دوازدهم را به دست آورده‌اند.

این برنامه، یک پروژه کوتاه‌مدت و دونرمحور نیست و سالانه کم‌ترین هزینه را با بالاترین دست‌آوردها در بر دارد. از آغاز این برنامه تا به اکنون، آموزش هر شاگرد حدوداً ۱۳۵ دالر امریکایی سالانه هزینه برداشته است که نسبت به آن‌چه که تمویل‌کننده‌گان از ۳۰۰ تا ۵۰۰ دالر مصارف می‌کنند، قیمت بسیار ناچیز است.

مؤسسه کمک به معارف افغانستان، در سال ۱۳۹۷ جایزه شفاف‌ترین مدیریت مالی سازمان‌های غیر دولتی را از انستیتوت جامعه مدنی افغانستان به دست آورد. در همین سال تصدیق‌نامه را در بخش‌های مدیریت و تطبیق برنامه، مدیریت مالی، مدیریت داخلی و برنامه‌ریزی استراتژیک، روابط خارجی، ارتباطات و منابع بشری از انستیتوت جامعه مدنی افغانستان به دست آورد. قابل یادآوری است که تنها تعدادی محدود از نهادهای غیر دولتی تا اکنون تصدیق‌نامه را از انستیتوت جامعه‌ی مدنی افغانستان به دست آورده‌اند. روند اخذ تصدیق‌نامه در برگیرنده بررسی همه‌جانبه بخش‌های مالی، اداری و پروگرام است که بررسی آن ماه‌ها را در بر می‌گیرد.

هم‌چنان، در ۱۳۹۷، پروگرام آموزش تسریعی مؤسسه کمک به معارف افغانستان، جایزه بین‌المللی سوادآموزی یونسکو، “UNESCO King Sejong Literacy Prize ۲۰۱۸” ، را به دست آورد. این جایزه برای اولین دفعه به یک سازمان غیر دولتی در افغانستان تفویض گردیده است.

در سال ۱۳۹۶، به منظور پایداری، گسترش و کیفیت این برنامه، وزارت معارف خواستار امضای تفاهم‌نامه جدید گردید.  تفاهم‌نامه جدید، بعد از نُه ماه تحلیل و ارزیابی در جوزای سال ۱۳۹۷ برای مدت پنج سال امضا شد. طبق مفاد این تفاهم‌نامه، وزارت معارف معاش‌های معلمان و مسوولیت ساختمان مکاتب را به عهده می‌گیرد و مؤسسه مدیریت مکاتب و گسترش این برنامه را در بیش‌تر از ۱۵ ولایت به دوش خواهد داشت.

این تفاهم‌نامه، زمینه‌ی انتقال منظم و تدریجی مسوولیت‌های مکاتب را به وزارت معارف مهیا می‌سازد. طبق این تفاهم‌نامه، در قدم اول مکاتب موجود و در قدم بعدی مکاتب جدید رسماً به عنوان مکاتب دولتی ثبت می‌گردد. بر علاوه، مؤسسه در قسمت ایجاد پالیسی و نهادینه‌سازی این برنامه در چوکات وزارت معارف همکاری خواهد کرد. هدف اساسی این تفاهم‌نامه انتقال این برنامه‌ی آموزش تسریعی به وزارت معارف تحت چتر معینیت سواد آموزی است.

مؤسسه کمک به معارف افغانستان بر اساس توافق‌نامه پنج ساله (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱) منعقده با وزارت معارف و سند تخنیکی ضمیمه آن، حاضر به گسترش پروگرام به ۱۴ ولایت، از طریق ایجاد ۱۴ مکتب لیسه است.  در این مدت بیش‌تر از ۱۲ هزار خانم و دختر کلان‌سال جذب این مکاتب خواهند گردید.

مؤسسه‌ی کمک به معارف افغانستان از یک‌سال بدین‌سو، همکاری‌اش را با معینیت سواد آموزی آغاز کرده است و در طی چهار سال آینده، روی گسترش این برنامه، بهبود کیفیت درسی، ایجاد نصاب درسی برای برنامه‌ی تسریعی، ایجاد پالیسی و ایجاد دیپارتمنت جدید برای تعلیمات کلان‌سالان در چوکات معینیت سوادآموزی، با وزارت معارف کار مشترک خواهد کرد.

تفاهم‌نامه منعقده میان وزارت معارف و مؤسسه کمک به معارف افغانستان در مراحل ابتدایی تطبیق قرار داشت که حکم مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بر لغو تفاهم‌نامه و مدغم شدن مکاتب این مؤسسه به معینیت سواد آموزی صادر گردید.

از آن‌جایی که برنامه‌ی آموزش تسریعی تا صنف دوازدهم در معینیت سواد آموزی تا هنوز تشکیل نگردیده است و قرار است که معینیت سواد آموزی شاگردان این مکاتب را در مکاتب سواد حیاتی و لیسه‌های شبانه تنظیم کند، این حالت باعث غوغا و ناآرامی شاگردان، والدین و مردم محل گردیده است.

ما متعجب هستیم و امیدوار هستیم تا دلیل لغو تفاهم‌نامه را بدانیم. آیا کدام اشتباهی از ما سر زده است؟

ما نمی‌خواهم تا این برنامه از بین برود، به منظور مشخص بودن سرنوشت شاگردان و تداوم این برنامه، قسمی که شما در جریان هستید، مؤسسه مقروض هم شده است. ما امیدوار هستیم تا این برنامه به ترتیب ذکر شده در تفاهم‌نامه داخل وزارت معارف گردد و وزارت معارف در پرداخت مقروضیت، ما را همکاری کند.

با احترام
رهبری مؤسسه کمک به معارف افغانستان

 

 

ایمیل: [email protected]

دکمه بازگشت به بالا
بستن