میز افغانستان در شهرداری مشهد ایجاد شد

۸صبح، کابل: شهرداری مشهد در ایران اعلام کرده است که برای توسعه دیپلماسی شهری، میز مشترک افغانستان را در این شهرداری ایجاد کرده است.

سید عبدالله ارجایی، شهردار مشهد در دیدار با سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران از ایجاد میز مشترک افغانستان، ایران، عراق، تاجیکستان و چین در شهرداری مشهد خبر داده است. او در دیدار با سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که تا کنون فعالیت‌های خوبی در این چهارچوب انجام شده است.

خبرگزاری مهر امروز یک‌شنبه، ۲۲ حوت به نقل از سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده است که وزارت خارجه این کشور خواهان توسعه روابط شهری با کشورهای همسایه شده است.

گفتنی است که مشهد در همسایه‌گی هرات قرار دارد و مردمان این دو شهر مراودات تجاری، فرهنگی و اقتصادی دارند و مشترکات فرهنگی به‌عنوان بستر مشترک برای این روابط تلقی می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا