افغانستان برای اولین‌بار عضویت «کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد» را به دست آورد

۸صبح، کابل: نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان در انتخابات «کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد» برای یک دوره چهارساله (۲۰۲۱ – ۲۰۲۵) به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شده است.

این اولین بار است که افغانستان عضویت این کمیسیون را پس از عضویت در سازمان ملل متحد به دست می‌آورد.

نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد از عضویت کشور در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد به عنوان «پیروزی تاریخی» یاد کرده است.

این نماینده‌گی از همه اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که به عضویت افغانستان رای داده‌اند، سپاس‌گزاری کرده است.

در اعلامیه نماینده‌‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد آمده است: «ما از همه اعضاى شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد سپاس‌گزاریم که با رأى خود به افغانستان، رهبری توانایى را که زنان افغان در بازسازى کشور نشان داده‌اند و ارزشی را که این تجربه می‌تواند به فعالیت‌هاى سازمان ملل متحد در راستاى مبارزه برای عدالت و برابری بیفزاید، تصدیق کردند.»

کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد که در زبان فارسی به نام «کمیسیون مقام زن» نیز یاد می‌شود، از جمله کمیسیون‌های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است.

این کمیسیون طی قطع‌نامه‌ای در سال ۱۹۴۶ ایجاد شد.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد یک نهاد بین‌الدولتی است که ۴۵ کشور در آن عضویت دارد و برای تساوی جنسیتی و پیش‌رفت زنان کار می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا