برگشت تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان از ازبیکستان

ادعاهایی که از سوی خالده پوپلزی عضو پیشین تیم ملی فوتبال بانوان مطرح شده بود از سوی برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور رد شده است.

Comments are closed.