زنان پولیس افغان

براساس آمار وزارت امور داخله در حال حاضر بیش از سه هزار پولیس زن مصروف خدمت هستند درحالیکه بیشترین شان از نبود امنیت جانی نگران اند و حتا با لباس نظامی نمیتوانند بیرون از محل کار قدم بزنند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن