سفره‌ی نوروزی‌ افغان‌ها

جشن نوروز همه‌ساله در افغانستان گرامی داشته می‌شود مردم با چیدن میوه‌ی هفت‌سین از این روز تجلیل می‌کنند

Comments are closed.