تبلیغات با ما

تبلیغات با هشت صبح تاثیرگذار است

وبسایت هشت صبح با بیش از ۲۵ هزار بیننده و روزنامه آن با بیشترین تیراژ در افغانستان بهترین گزینه شما برای تبلیغات برای مخاطبان داخلی و خارجی است. برای آگاهی از تعرفه‌های هشت صبح لطفا با این شماره موبایل ـــــــــــــــــــــــــ و یا ای‌میل تماس بگیرید: