حدود دو میلیون خندق به هدف مدیریت آب‌های سطحی در اطراف کابل کنده شده است

۸صبح، کابل: شرکت انکشاف ملی اعلام کرد که بیش از ۱.۹ میلیون خندق و ۲۵ بند کوچک آب‌گردان برای کنترل آب‌های سطحی در شهر کابل حفر شده است.

مصطفا نوید، سخنگوی شرکت انکشاف ملی می‌گوید که خندق‌ها در قالب پروژه مدیریت آب‌ریزه‌های شهر کابل کنده شده است.

 هزینه مجموعی این پروژه ۱۲ میلیارد افغانی است که از سوی اداره حمایت عملیاتی انکشاف ملی ریاست جمهوری پرداخت می‌شود.

این پروژه به هدف کنترل آب‌های سطحی، بلند‌رفتن آب‌های زیر زمینی و اشتغال‌زایی در شهر کابل به اجرا گذاشته شده است.

اجرای این پروژه را شرکت انکشاف ملی بر عهده دارد.

مصطفا نوید می‌گوید که در حال حاضر، بیش از ۱۰ هزار نفر مصروف کار در این پروژه‌اند.

به گفته او، از شروع پروژه تا کنون بیش از ۳۰ هزار نفر در این بخش استخدام شده‌اند.

 بخش اول پروژه مدیریت آب‌ریزه‌های شهر کابل شامل کندن‌کاری خندق و ساخت «چک‌دم‌ها» است که یک سال و شش ماه برای اجرای آن زمان در نظر گرفته شده است.

 در مرحله دوم این پروژه قرار است میلیون‌ها نهال غرس شود.

شرکت انکشاف ملی پیش‌بینی می‌کند که با غرس نهال، پروژه جنگل‌ها و باغ‌های مثمر و غیرمثمر در اطراف شهر کابل روی دست گرفته می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا