داستان یک خشونت

داستان دنباله‌دار خشونت در برابر زن، این بار خانمی از ولایت غزنی قربانی خشونت‌های خانوادگی شده است.

Comments are closed.