یک سارنوال در ننگرهار به اتهام گرفتن ۳۶ هزار افغانی رشوت بازداشت شد

۸صبح، کابل: ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت لوی‌سارنوالی کشور آمر سارنوالان ولسوالی لعل‌پور ولایت ننگرهار را به اتهام گرفتن ۳۶ هزار افغانی رشوت به صورت بالفعل بازداشت کرده است.

نواب احمدزی، رییس عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت لوی‌سارنوالی، به روزنامه ۸صبح گفت که آمر سارنوالان ولسوالی لعل‌پور روز یک‌شنبه، پنجم اسد، بازداشت شده است. به گفته او، این متهم پس از دریافت شکایت‌ها و مستندسازی اتهام‌های مطرح شده علیه او گرفتار شده است.

آقای احمدزی از جانب دیگر گفت که یکی از سارنوالان مرکز عدلی زندان بگرام چندی پیش به اتهام مطالبه هشت هزار و گرفتن دو هزار دالر رشوت بازداشت شده بود.

رییس عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت می‌گوید که یک شهروند شکایت کرده است که این سارنوال در پرونده پسرانش از او رشوت گرفته است.

هم‌چنان نواب احمدزی گفت که چندی پیش آمر سارنوالی ابتدایی ولسوالی شکردره و مدیر اداری آن، نیز به اتهام مطالبه سه هزار دالر رشوت بازداشت شده‌اند.

آقای احمدزی می‌گوید که این پرونده‌ها در سارنوالی تحت پی‌گرد و بررسی قرار دارد.

رییس عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت می‌گوید که همه این افراد به همکاری مستقیم مردم پس از مستندسازی و هدایات مقامات مسوول بازداشت شده‌اند.

ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت اخیراً رییس اداره ملی نورم و استندرد را نیز به اتهام گرفتن ۱۰۰ هزار دالر رشوت بازداشت کرده است.

یک مسوول کلیدی گدام مرکزی وزارت صحت عامه نیز چندی پیش به اتهام گرفتن رشوت از سوی این اداره بازداشت شده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن