یک دادستان به اتهام گرفتن ۳۰ ‌هزار افغانی رشوت در بامیان بازداشت شد

۸صبح، بامیان: فرماندهی پولیس بامیان از بازداشت یک دادستان به اتهام گرفتن ۳۰ ‌هزار افغانی رشوت در ولسوالی حصه اول یکه‌اولنگ این ولایت خبر می‌دهد.

زبردست صافی، فرمانده پولیس بامیان با تأیید این خبر به روزنامه ۸صبح گفت که این دادستان پس از چاشت روز سه‌شنبه، بیست‌ویکم دلو از سوی هیأت دادستانی کل به همکاری پولیس بامیان هنگام گرفتن رشوت بازداشت شده است.

فرمانده پولیس بامیان هم‌چنان افزود که پرونده‌ی این دادستان برای بررسی بیش‌تر به دادستانی مبارزه با فساد اداری این ولایت فرستاده شده است.

بر بنیاد معلومات صافی، از قبل یک «پرونده‌ی جرمی» تحت بررسی این دادستان قرار داشت و گرفتن رشوت نیز به همین پرونده ارتباط دارد.

محمدرضا یوسفی، سخنگوی فرماندهی پولیس بامیان به روزنامه ۸صبح گفت که دادستان بازداشت شده آمر دادستانی ابتدایی ولسوالی حصه اول یکه‌اولنگ است.

دکمه بازگشت به بالا