برخورد یک بس مسافربری با ماین کنار جاده‌ای در شاهراه هرات-قندهار