یک کارمند معارف پروان به اتهام اختلاس معاش معلمین به سارنوالی معرفی شد

۸صبح، پروان: منابع از ریاست معارف پروان گزارش می‌دهند که یک کارمند بخش راجستریشن این ریاست که یک‌ مقدار معاش معلمین را به حساب شخصی خودش انتقال داده بود، به سارنوالی معرفی شده است.

طبق اطلاعات منبع، این قضیه زیر بررسی است و تا هنوز مشخص شده است که نزدیک به ۶۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار افغانی از معاش معلمین پروان به دست‌کاری این کارمند به حساب‌های مشخص او و اقارب نزدیکش انتقال داده شده است.

طبق اطلاع منبع، فرد مشخصی که در قضیه دست دارد، عابدالله نام داشته و پس از انجام این‌کار فرار کرده است.

به گزارش منبع این فرد زیر تعقیب نهادهای امنیتی قرار دارد و دوسیه‌اش نیز به نهاد‌های عدلی و قضایی سپرده شده است.

دکمه بازگشت به بالا