مردی در سرپل و جوزجان برای کودکان کتاب‌خانه سیار ایجاد کرده است

۸صبح، سرپل: مهدی عبداللهی، باشنده ولایت سرپل از پول شخصی‌اش یک کتاب‌خانه سیار را برای کودکان در ولایت‌های سرپل و جوزحان ایجاد کرده است.

آقای عبداللهی در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که از چندی به این‌سو با بایسکل کتاب‌های آموزشی و انگیزشی تهیه کرده و در اختیار کودکان قرار می‌دهد.

مهدی عبداللهی می‌گوید که تا کنون ۱۵ هزار افغانی برای ایجاد این کتاب‌خانه هزینه کرده است. او هدف از این اقدام خود را ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی نزد کودکان می‌خواند.

دکمه بازگشت به بالا