یک عمر در کتابخانه عامه کابل

یدری وجودی، شاعر، بیدل‌شناس و عارف مشهور افغانستان است که از ایام جوانی تا اکنون در کتابخانه عامه کابل به سر می‌برد.

Comments are closed.