قرارداد ۱۳ میلیون دالری توسط وزیر برکنار شده‌ی حکومت امضا شد

۸صبح، کابل: علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب که دو روز پیش توسط رییس جمهور برکنار شد، قرارداد پروژه‌ا‌ی به ارزش ۱۳ میلیون دالر را امضا کرد.

رییس جمهور غنی دو روز پیش با صدور حکمی علی‌احمد عثمانی را از وظیفه‌اش برکنار و یکی از معین‌های این وزارت را به عنوان سرپرست معرفی کرد؛ موضوعی که با واکنش رییس اجرایی کشور روبه‌رو شد. دفتر رسانه‌های ریاست اجرایی با نشر خبرنامه‌ای گفت که تصمیم در مورد سرنوشت کاری آقای عثمانی پس از بازگشت رییس جمهور افغانستان از سفر چین و «مطابق با روحیه‌‌ی حکومت وحدت ملی اتخاذ می‌شود.»

رییس اجرایی کشور از آقای عثمانی خواسته است که به کارش ادامه بدهد. علی‌احمد عثمانی به خواست آقای عبدالله به کارش ادامه داد و روز یکشنبه (۲۰ جوزا) در مراسم امضای یک قرار بزرگ برق‌رسانی شرکت کرد. آقای عثمانی گفت: «ارزش این پروژه، نزدیک به ۱۳ میلیون دالر امریکایی است که قرار است بخش بزرگ از دایکندی را برق بدهد. پروژه‌ی یاد شده می‌تواند مرکز دایکندی و ولسوالی‌های میرامور، شهرستان و اشترلی را برق خورشیدی بدهد.»

آقای عثمانی گفت که قرار است این پروژه توسط شرکت‌ پیمان‌کار در مدت دو سال تطبیق شود. آقای عثمانی در کنار امضای این قرارداد از رییس جمهور خواست که بگذارد وزارت‌خانه‌ها کارشان را بکنند.

دکمه بازگشت به بالا