۷۰ نماینده مجلس اعتبارنامه‌ی انتخاباتی گرفتند

۸صبح، کابل: سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات برای۷۰ عضو مجلس نماینده‌گان اعتبارنامه انتخاباتی توزیع کرد. نماینده‌گانی که روز شنبه، بیست‌وپنجم جوزا اعتبارنامه انتخاباتی دریافت کردند، از ولایت‌های کابل، بغلان، پکتیا، میدان‌وردک، کندز و حوزه‌ کوچی‌ها به مجلس نماینده‌گان راه یافته‌اند.

عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روزنامه ۸صبح گفت که با توزیع اعتبارنامه انتخاباتی به این ۷۰ نماینده، تمام نامزدان برنده انتخابات پارلمانی سال گذشته اعتبارنامه انتخاباتی‌شان را دریافت کرده‌اند.

گفتنی است که انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی تاکنون برگزار نشده است و نماینده‌گان قبلی این حوزه انتخاباتی تا برگزاری انتخابات کماکان به کارشان ادامه خواهند داد. قرار بود این انتخابات هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات به تازه‌گی اعلام کرده است که قادر به برگزاری هم‌زمان انتخابات پارلمانی غزنی، انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان نیست.

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی به ۷۰ عضو مجلس نماینده‌گان اعتبارنامه توزیع می‌کند که بیش از یک‌ونیم ماه از افتتاح پارلمان می‌گذرد. دور هفدهم پارلمان در ششم میزان افتتاح شد. هم‌زمان با افتتاح مجلس نماینده‌گان، کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی ولایت‌های بغلان، کندز، میدان‌وردک و حوزه کوچی‌ها را در ششم ثور اعلام کرد. به دنبال آن در هشتم ثور نتایج نهایی انتخابات پکتیا نیز اعلام شد. نتایج انتخابات پارلمانی کابل اما با تأخیر هژده روز بعد از افتتاح دور هفدهم پارلمان در بیست‌وچهارم ثور اعلام و پرونده انتخابات پارلمانی در کشور پس از هفت ماه مختومه اعلام شد.

با آن هم کمیسیون مستقل انتخابات تا یک‌ونیم ماه پس از افتتاح پارلمان به ۷۰ عضو آن اعتبارنامه انتخاباتی نداده بود. گفته شده است که یکی از دلایل عدم توزیع اعتبارنامه انتخاباتی به این نماینده‌گان، جنجالی بودن نتایج حوزه‌های انتخاباتی‌شان عنوان شده است. با وجودی که از برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته بیش‌تر از هفت ماه می‌گذرد، اما تاکنون برخی از نامزدان نسبت به نتایج آن اعتراض دارند و خواهان ایجاد محکمه اختصاصی برای رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هستند.

دکمه بازگشت به بالا