۶۵ درصد شرکت‌ها در افغانستان کارمندان خود را برکنار کرده‌اند

۸صبح، کابل: سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که از تابستان سال گذشته به این‌ سو، در اثر بحران اقتصادی، ۶۵ درصد شرکت‌ها در افغانستان کارمندان خود را از وظیفه برکنار کرده‌اند.

این سازمان روز سه‌شنبه، ۳ جوزا، در توییتی نوشته است که بیش از ۶۵ درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط در بحبوحه بحران اقتصادی جاری در افغانستان، کارمندان خود را اخراج کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان افزوده که از ۴۰۰ کسب‌وکار در افغانستان حمایت می‌کند تا مطمین شود که بیش از ۱۰ هزار کارمند آن‌ها شغل‌شان را از دست ندهند.

با حاکم شدن گروه طالبان بر کشور، فعالیت بسیاری از شرکت‌های تولیدی، تجاری و صنعتی کوچک و متوسط در کشور متوقف شده است.

در نتیجه‌ توقف فعالیت‌ شرکت‌ها، فرار سرمایه و رکود اقتصادی، شمار زیادی از کارمندان حرفه‌ای و آزاد وظایف‌شان را از دست داده‌اند و روز‌به‌روز بر شمار بیکاران در کشور افزوده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا