۴۰درصدکودکان افغانستان با سوء تغذیه دچار اند

برسی کمیته ملی مصوونیت غذایی نشان میدهد که ۴۰ درصد کودکان افغان دچارسوء تغذیه اند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن