از ورای دود و آتش (۳۴۸)

پدرم بدون کدام جرمی در راه خدمت به مردم به شهادت رسید

گزارش امروز بیان دردهای پسر جوانی است که پدرش درگذشته ی نزدیک  توسط نیروهای بین المللی در ولسوالی بغران ولایت هلمند همراه با یازده تن از داکتران به شهادت رسید. وی داستان مرگ پدرش را چنین قصه می‌دارد: «پدرم داکتر و یک شخص بی طرف و خدمتکار برای مردم بیچاره بود. او همیشه برای مردم بیچاره و غم دیده‌ی وطن خود کار می کرد و در طول عمر بی طرفی خود را حفظ نموده بود. او با آمدن حکومت جدید و کمک های جامعه جهانی بسیار خوش بین بود.

همیشه به دربار خدا دعا می نمود که خدایا وطن و مردم بیچاره ی ما را حفظ کن. وی برای انجام وظیفه و خدمت به  مردم از مدت چندین سال به این طرف با علاقمندی در ولایت هلمند ایفای وظیفه می نمود. و ما زندگی خوش و آرامی داشتیم. اعضای خانواده ی ما شش نفر بودند، و پدرم یگانه نان آور خانه  و در ضمن  یگانه امید و آرزوی زندگی ما بود. وی همیشه مارا به درس و تعلیم تشویق می نمود و برای ما می گفت که تا وقتی من زنده هستم شما در فکر مصارف خانه نباشید و به درس و تعلیم تان توجه نمایید. اما بدبختانه که حالا پدرم در کنار ما نیست. پدرم بسیار مظلومانه بدون کدام جرمی در راه خدمت به مردم  به شهادت رسید، و ما را با یک دنیا غم، رنج و مشکلات تنها گذاشت. مادرم از غم و غصه ی زیاد در بستر مریضی افتاده است و من هم به خاطر به دست آوردن لقمه نانی درس و تعلیم را رها نموده و برای پیدا نمودن کار به کابل آمده ام». این جوان درحالی که اشک از چشمان اش جاری بود و گلویش را بغض گرفته بود، با پرسش های متعدد، می گفت که : «به چه جرمی هم وطنان ما توسط اشخاص خارجی و یا هم داخلی کشته می شوند؟ و ما قربانی می شویم؟ چه کسی باز پرس میکند از این ظلم و بی عدالتی؟ آخر مردم ما تا چه وقت قربانی این جنگ های قدرت شوند؟  تا به کی صبر کنند؟ نمی دانم که ما به کدام در برویم و به چه کسی شکایت نماییم و از کی کمک بخواهیم. ما هرگز خون پاک شهدای ملت مظلوم خود را نمی بخشیم  ما دیگر نمی خواهیم که مردم رنج دیده و غم کشیده ی ما از این بیشتر به غم و اندوه بنشینند. ما آرزو داریم که روزی فرا رسد که این همه بی عدالتی ها مورد باز پرسی قرار گیرد. دیگر بس است، ما از دولت  و حقوق بشر می خواهیم تا عاملین این قضیه را به محاکمه ی عادلانه بکشاند».
این بود گفته های یک جوان قربانی که پدر خود را در ماه گذشته توسط حمله نیروهای بین المللی از دست داده و خواهان تامین عدالت می باشد.
 

 

دکمه بازگشت به بالا