۳۱ کارمند لوی‌سارنوالی به اتهام فساد بازداشت شده‌اند

۸صبح، کابل: لوی‌سارنوالی اعلام کرد که در بیش از یک سال گذشته ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت ۳۸ پرونده رشوت و سایر موارد فساد را مستندسازی کرده و عاملان آن را تحت پی‌گرد عدلی و قضایی قرار داده است. در پیوند به این پرونده‌ها ۵۰ نفر از کارمندان دولت بازداشت شده‌اند.

نواب احمدزی، رییس سارنوالی عمومی کنترل و مراقبت به روزنامه ۸صبح گفت که ۲۸ پرونده مربوط سال گذشته خورشیدی بوده است که شامل ۱۵ پرونده رشوت‌ستانی و ۱۳ مورد قضایای مرتبط به جرایم فساد اداری را شامل می‌شده است. در پیوند به این قضایا، ۳۹ متهم بازداشت شده‌اند که شامل ۲۴ کارمند لوی‌سارنوالی نیز می‌شود.

لولی‌سارنوالی گفته است که در میان متهم سارنوالان و کارمندان این نهاد شامل است.

هم‌چنان در بیش از سه ماه سال جاری نیز ۱۱ نفر به اتهام فساد اداری بازداشت شده‌اند. در این میان، هفت نفر از رییسان، سارنوالان و کارمندان لوی‌سارنوالی شامل‌اند.

در سال جاری ۱۰ پرونده مرتبط به جرایم فساد اداری در ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت تشکیل شده است.

یکی از متهمان این پرونده‌ها، معتمد گدام مرکزی وزارت صحت عامه است که به اتهام گرفتن ۸۰ هزار دالر رشوت به صورت بالفعل بازداشت شده است.

نماینده‌گان ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت در هفت مورد بازداشتی که از سوی امنیت ملی، وزارت‌های داخله و مالیه صورت گرفته است، شرکت کرده‌اند.

ریاست عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت در سال ۱۳۹۱ در چهارچوب لوی‌سارنوالی ایجاد شده است. این ریاست، شماره تماس ۱۸۰ را برای همکاری مردم در بخش مبارزه با فساد ایجاد کرده است. رییس عمومی سارنوالی کنترل و مراقبت می‌گوید که همکاری مردم از طریق این شماره تماس برای بازداشت متهمان فساد موثر بوده است.

دکمه بازگشت به بالا