مقام‌های وزارت صحت عامه کشور اعلام کردند که ۳۰ درصد دختران در زمان قاعدگی به مکتب نمی‌روند