تا پایان سال ۲۰۱۲ در افغانستان: سربازان هالندی باقی می مانند استرالیایی ها بر می گردند

سربازان هالندی که در حال حاضر عمدتا در جنوب افغانستان و در ولایت ارزگان مستقر اند، ممکن است در ماموریت های بیشتری سهم بگیرند و مدت زمان طولانی تر در کشور باقی بمانند. این مطلب را وزیر خارجه هالند، ماکسیم ویرهاگن روز یک شنبه در یک گفتگو بیان کرده است.
به گفته ی او هرچند ماموریت سربازان هالندی در اخیر سال ۲۰۱۰ به پایان می رسد، ولی به گفته وزیر خارجه هالند این به معنای ختم ماموریت سربازان آن کشور در افغانستان نخواهد بود.
او گفت: «ما ارتشی داریم که برای ما مهم است تا در ماموریت های صلح بانی بین المللی نقش داشته باشد».
به گفته ی او، هالند نمی خواهد سربازان خود را در قاغوش ها و تانک های خود را در گاراژ نگهداری کند.
وزیر خارجه هالند گفته است که او نه تنها برای تمدید ماموریت سربازان کشور ش در افغانستان تلاش خواهد کرد، بلکه تلاش می کند که بودجه دفاعی هالند نیز افزایش بیابد.
در همین حال وزیر دفاع استرالیا گفته است که سربازان کشورش در سال ۲۰۱۲ مسوولیت های امنیتی ولایت ارزگان را که در حال حاضر به دوش سربازان استرالیایی است به نیروهای امنیتی افغان واگذار خواهند کرد.تورن جنرال مایکل هندمارش، فرمانده نیروهای استرالیایی در خاورمیانه گفته است که حکومت استرالیا برنامه واگذاری مسوولیت های امنیتی ارزگان را به نیروهای امنیتی افغان در سال ۲۰۱۲ تهیه کرده است، اما به گفته ی او این طرح یک مقداری بلند پروزانه نیز است.
 به گفته ی او، نیروهای امنیتی افغان باید تا سال ۲۰۱۲ قادر به اخذ مسوولیت های امنیتی ولایت ارزگان شوند. این در حالی است که یک سخنگوی وزارت دفاع استرالیا گفته است که برنامه خروج سربازان آن کشور بیشتر از این که متکی به شرایط زمانی باشد، متکی به نتایج کاری و تاثیرات آن می باشد.
هم چنان سخنگوی وزرات دفاع استرالیا گفته است که تعهدات آن کشور برای افغانستان درازمدت است.

دکمه بازگشت به بالا