سخنگوی وزارت دفاع: در سال ۲۰۰۹ وضعیت بهتری خواهیم داشت

مقام های وزارت دفاع کشور و نیروهای ناتو و ایتلاف می گویند اگرچه افغانستان در سال گذشته میلادی وضعیت دشوار و خونینی را سپری کرد، اما، درسال جاری میلادی وضعیت بهتر از سال گذشته خواهد بود.
جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع روز پیش در یک نشست خبری مشترک با سخنگویان ملکی و نظامی نیروهای ناتو وایتلاف گفت، باتوجه به افزایش نیروهای بین المللی و داخلی در مبارزه باشورشیان، بهبود روابط افغانستان با پاکستان، تحت فشار قرارگرفتن مراکز آموزشی شورشیان در بیرون ازمرز و تجهیز نیروهای امنیتی داخلی به سلاح های جدید، وضعیت نیروهای امنیتی درسال ۲۰۰۹ بهتراز سال قبل میلادی خواهد شد.
با این حال، آقای عظیمی تاکید کرد که شدت جنگ با شورشیان درسال جاری میلادی مانند سال ۲۰۰۸ خواهد بود.
سخنگوی وزارت دفاع کشور می گوید که درسال جاری میلادی درحدود شصت هزار رزمنده برتعداد نیروهای امنیتی داخلی و خارجی افزوده می شوند. به گفته ی وی نزدیک به چهل هزار سرباز از سوی امریکا به افغانستان فرستاده می شوند و شمار سربازان اردوی ملی کشورنیز از رقم هشتاد هزار نفری کنونی، درسال جاری میلادی به بیش از صد هزار تن خواهد رسید.
جنرال ظاهرعظیمی اظهار خوشبینی می کند که درسال جاری میلادی شورشیان وابسته به طالبان بیشتر تحت فشار نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت.
وزارت دفاع با آن که می پذیرد، سال ۲۰۰۸ برای افغانستان سال سختی ازنگاه امنیتی بوده است، اما می گوید که این سال با دستاوردهای نیز همراه بوده است. آقای عظیمی گفت: «اگرچه سال ۲۰۰۸ سالی دشوار وخونین بود، اما دستاورد هایی هم داشتیم. دراین سال ۶۸ درصد عملیات های نظامی علیه شورشیان را اردوی ملی رهبری کرد و در مورد افزایش سربازان رادوی ملی به ۱۳۴هزار توافق شد وهمچنین دربخش نیروی هوایی تجهیزات جدیدی صورت گرفت».
درهمین حال جنرال بلانشیت، سخنگوی نیروهای آیساف مستقر درافغانستان نیز می گوید که نگرانی اصلی در گذشته، رفت وآمد شورشیان از پاکستان به افغانستان بود که با راه اندازی عملیات موسم به « قلب شمشیر» درمناطق مرزی که درحال حاضر نیز ادامه دارد، این رفت وآمد شورشیان کمتر خواهد شد. وی همچنین افزود که هماهنگی میان نیروهای امنیتی داخلی وخارجی بیشترشده است.
سپرانسانی
یکی از موضوع های نگران کننده درعملیات نیروهای ایتلاف و ناتو درافغانستان افزایش تلفات افراد غیرنظامی بوده است.
حامدکرزی، رییس جمهور کشور چندین بار از تلفات افراد غیرنظامی توسط نیروهای خارجی در کشور انتقاد کرده و گفته است که تلفات غیرنظامیان مبارزه علیه تروریزم را از مسیر اصلی آن منحرف می کند و موقعیت دولت افغانستان را با خطرمواجه می سازد.  وی گفته است که کشتار غیرنظامیان به هیچ دلیلی قابل قبول نیست.
اما سخنگوی ملکی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان، می گوید که شورشیان طالبان تلاش دارند تا از طریق حملات انتحاری مبارزه کنند.
جنرال ظاهرعظیمی، سخنگوی وزارت دفاع نیز مهمترین چالش برسر راه تامین امنیت را حملات انتحاری و سپرانسانی قراردادن مردم توسط طالبان عنوان می کند. او می گوید:» مهمترین چالش سال ۲۰۰۹ تاکتیک شورشیان است که آنها( طالبان) مردم را سپرانسانی قرارمی دهند که به این ترتیب، تمام نیروهای امنیتی داخلی و خارجی تحت فشار قرار می گیرند. همچنین نگرانی دیگر ما حملات انتحاری و انفجارماین ها توسط شورشیان است که بیشتر در این گونه حملات مردم ملکی قربانی می شوند».
با آن که مقام های وزارت دفاع و نیروهای خارجی در کشور، سال ۲۰۰۹ را بهتر ازسال گذشته آن پیش بینی می کنند، اما شماری از کارشناسان معتقدند که بدون تمرکز برمراکز آموزشی و منابع تمویل کننده شورشیان ، افزایش نیرو در تامین امنیت زیاد موثر واقع نخواهد شد. گرچند مقام های وزارت دفاع ابراز خوش بینی می کنند که نابودی مراکز تربیه وآموزش شورشیان در بیرون ازمرز افغانستان مورد توجه قرار گرفته است، اما سخنگوی نیروهای ناتو می گوید که ماموریت این نیروها در داخل خاک افغانستان است و درصورت حمله شورشیان از آن سوی مرز، این نیروها از خود دفاع می کنند.

دکمه بازگشت به بالا