سال ۲۰۰۸؛ سال بهترین های ورزش

در سال ۲۰۰۸ بهترین های ورزش چهره های خود را در المپیک به نمایش گذاشتند؛ المپیکی که علاوه بر همه مشکلات سیاسی با نگرانی کمیته بین المللی المپیک از کشف موارد متعدد دوپینگ همراه بود.
هرچند چهره تور دو فرانس، معتبرترین رقابت دوچرخه سواری جهان، در سال ۲۰۰۸ با کشف موارد متعدد دوپینگ خدشه دار شد، اما در المپیک از پنج هزار نمونه ی گرفته شده، تنها ۱۱ ورزشکار از آزمون دوپینگ سرافکنده خارج شدند و مسوولان کمیته بین المللی المپیک نفسی راحت کشیدند.
المپیک همچنین بار دیگر موقعیتی را فراهم کرد که ورزش برائت خود را از سیاست اعلام کند؛ گرچه تنها ورزشکاران گرجستان و روسیه که کشورهای شان در زمان برگزاری المپیک درگیر مناقشه ای نظامی بودند از این موقعیت استفاده کردند و دست دوستی به سوی یکدیگر دراز کردند.

دکمه بازگشت به بالا